Mail server bảo đảm yên bình

Mail server smtp

SMTP Server (server sử dụng để gửi mail) là một dịch vụ cho phép gửi thư điện tử đi với số lượng lớn, tốc độ nhanh mà không bị giới hạn số lượng như các hòm mail miễn phí của Gmail. Các máy chủ giúp bạn gửi thư người ta thường gọi là giao thức SMTP – chúng thực hiện gửi thư qua giao thức TCP hoặc IP. Mail server

Email server cho tập đoàn lợi ích - Dịch vụ webmail smtp thiết lập server