Giấy phép môi trường công ty hoặc tư nhân thực hiện

Thời hạn của giấy phép môi trường

Thời hạn của giấy phép môi trường đã được quy định như sau:

Cùng chung tay tạo một môi trường xanh cho cộng đồng

– 07 năm cho một số Dự án đầu tư hàng ngũ I;
– 07 năm cho các hạ tầng cung ứng, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, buôn bán, nhà cung cấp tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 và đáp ứng mục tiêu môi trường như các Dự án đầu tư nhóm I;
– 10 năm cho một số đối tượng ko thuộc quy định ở điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật kiểm soát an ninh môi trường 2020.
– mang thể xem xét việc rút ngắn thời hạn của giấy phép môi trường theo bắt buộc của chủ Dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu cơ xây dựng và buôn bán cơ sở khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất quy tụ, cụm công nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)

Giấy phép môi trường được hiểu là một chiếc hồ sơ chứng thực cho phép một tổ chức

ping post